L  O  M  A -   J  A    J  U  H  L  A  T  I  L  A
   PIHAPIIRIÄ PIHAPIIRIÄ PAKARI KIVINAVETTA PIHAPIIRIÄ, VEHKANIEMI-PÄIVÄT RANTASAUNALTA

VUOSISATAINEN PERINNEMILJÖÖ

Vehkaniemen tila on vanha sukutila, jonka historia juontaa 1500-luvun puolen välin tienoille, mahdollisesti kauemmaksikin. Varhaisimmat kirjalliset merkinnät talosta ovat vuodelta 1565, maakirjojen pidon alkuajoilta. Nimenä Vehkaniemi esiintyy ensimmäisen kerran vuonna 1776, jolloin tila on erotettu tällä nimellä ruovesiläisen Salon talon torpaksi. Vehkaniemestä tuli itsenäinen tila vuonna 1837, jolla itsellään oli sitten torppaa. 400-500 vuoden aikana talon paikka on siirtynyt vähän yli 100 metriä. Alun alkaen se on sijainnut lähempänä rantaa Kuoppamäessä. Suullisen perimätiedon mukaan talo siirrettiin ylemmäs mäen päälle 1730-luvulla, ilmeisesti silloin, kun omistus vaihtui veljeltä veljelle. Talon vellikellossa on vuosiluku 1733, josta ajasta lähtien tilan tiedetään varmasti olleen saman suvun hallussa. Tätä edeltävän 30 vuoden ajalta kirkonkirjat ovat palaneet.

Pääosa rakennuksista on peräisin 1840-luvun alusta, osin vanhemmaltakin ajalta ja ne on kokonaisuudessaan suojeltu kulttuurihistoriallisesti arvokkaina. Tilan talouskeskukseen kuuluvat: päärakennus (1840-l, osin ehkä 1700-l), pakari-sivurakennus (osin 1700-l ), luhtiaitta (1939), L-muotoinen kaksikerroksinen kivinavetta (puinen yläosa 1940, graniittinen alaosa 1800-l), riihi (1840-l), pajalato (tod.näk. samalta ajalta), maakellari (1900-l), käyttämätön vanha ns. alakellari (1800-l) ja kaksikerroksinen vilja-aitta eli makasiini (1840-l). Tyylillisesti rakennukset edustavat tyypillistä punamultaista pohjoishämäläistä talonpoikaista rakentamista. Ne muodostavat harvinaisen ehjänä säilyneen kokonaisuuden. Rannassa sijaitsee 1999 valmistunut talon oma rantasauna, grillikatos ja hyvä uimaranta. Ranta-alueet suuntautuvat enimmäkseen etelään.

Pihapiirissä on suoritettu vv. 2000-2003 mittava perinnemiljöön entisöintiprojekti. Tällöin tilan koko rakennuskannan julkisivut, vesikatot, perustukset ja osa ikkunoista saatiin entisöintikunnostettua. Myös pihapiirin perinnekasvit kartoitettiin. Tilalla on käynnistetty vuoden 2009 alussa sisätilojen kunnostustyöt, joiden yhteydessä niiden käyttötarkoitusta on alettu vaiheittain uudistaa entistä monipuolisempaan, yleisölle avoimeen suuntaan.

Lisätietoja kunnostustöistä: Arkkitehtitoimisto AWA - Anneli Vehkaniemi.NÄKYMÄ MAANTIELTÄ


Lähteet:

 • Jalmari Finne: 'Suomen sukujen yleisluettelo', Sukukunniakirja, Maatalousseurojen keskusliitto Helsinki 1935 - Hämeen-Satakunnan maanviljelysseura Tampere 1935
 • Suuret suomalaiset sukutilat, toim. K.T.Jutila, SKS Helsinki 1939, s. 116
 • Suuri maatilakirja V, Kirjapaino Oy Savo Oy, Kuopio 1964, s. 1086-1087
 • Isojakokartat, Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimiston arkisto
 • Pohjaslahden kylän historiaa:
  - Tuomo Koukkula, Vanhan Ruoveden historia II, Vammalan krjapaino Oy, Vammala 1967
  - Mauri Mönkkönen, Vilppulan ja Pohjaslahden historia 1866-1918, Gummerus Kirjapaino Oy,Jyväskylä 1988
  - Mauri Mönkkönen, Vilppulan ja Pohjaslahden historia 1918-1980, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1988
 
Tapahtumat 2019
 
Majoitus  
 
 
Linkit   
TULOSTETTAVAT ESITTEET (.pdf)

Luontoa, makuja,
   taidetta
Tanssilava-aittayö
Juhlat, kokoukset
Majoitus
Koiraharrastajille
RAKENNUSPERINTÖ-
PÄIVÄ-BLOGIN
KOHDE-ESITTELY 19.3.2013:

- sukutila avautuu yleisölle

info(at)vehkaniemi.fi | puhelin 050 520 6451 AV | www.vehkaniemi.fi